Program repartizări

 

LISTELE ȘI PROGRAMUL REPARTIZĂRILOR VA FI DISPONIBIL ÎNCEPÂND CU DATA DE 16.09.2019

 

-   Listele vor fi concepute în baza informațiilor, existente la data de 14.09.2019, ora 16:00, din platforma studenti.pub.ro, secțiunile „ Situație școlară” și  „ Administrare cazări”;

-  Cererile, pentru eventualele locuri ramase vacante după prima etapa de cazări, se vor depune pe data de 21.09.2019, intre orele 15:00-15:30,  în sala CD 008,  urmând a fi soluționate intr-un interval de timp cat mai scurt;

-        Repartizarea se va ridica personal sau pe baza unei împuterniciri notariale, doar în intervalul orar alocat ce va fi disponibil începând cu 16.09.2019.

 

 

PROGRAM CAZARI

 

VĂ RUGĂM SĂ RESPECTAȚI PROGRAMUL AFIȘAT! 

 

Joi, 19.09.2019

 

Anul de studii

Media generala

Intre orele

I LICENTA

 


I MASTER

 

 

10  MG  9.20

 

8:00 - 9:00

 

 

9.20 > MG ≥ 8.70

 

  9:00 - 10:00 

 

 

8.70 > MG ≥ 8.30

 

10:00 - 11:00

 

 

 8.30 > MG ≥ 7.90

 

11:00 - 12:00 

 

 

7.90 > MG ≥ 7.50

 

12:00 - 13:00 

 

 

7.50 > MG ≥ 5.00

 

13:00 - 14:30

 

 

 


 

 

Vineri 20.09.2019

 

Anul de studii

Media generala

Intre orele

 

 

INTEGRALISTI

ANUL II, III, IV LICENTA

 

ANUL II MASTERAT

 

 

10  MG  9.00

 

8:00 -9:30

 

9.00 > MG  8.50

 

9:30 - 10:30

 

8.50 > MG ≥ 8.00

 

10:30 - 12:00

 

8.00 > MG ≥ 7.50

 

12:00 - 13:00

 

7.50 > MG ≥ 5.00

 

13:00 - 14:30 

Doctoranzi

 

 

14:30 - 15:30  

 

 


 

Sâmbătă, 21.09.2019

 

Anul de studii

Ora

 

 

N-1 

 

 

N-2

 

 

N-3 - N-6

 

>N-6 in limita locurilor ramase vacant

II LICENTA

III LICENTA

IV LICENTA

II MASTERAT

8:00 - 9:30

 9:30 - 10:30

 10:30 - 12:00

 12:00 - 13:00

 

 

 

 

 

 

Anul I - Licenta si Masterat - Cazari 19.09.2019

Anul II, III, IV și Masterat II - Integraliști - Cazari 20.09.2019

Anul II, III, IV și Masterat II - Restanțieri - Cazari 21.09.2019

Doctoranzi - Cazari 20.09.2019

 

Observații:

 

-    - Pentru găsirea unui student în liste, utilizați în documentul pdf., comanda Search /shortcut-ul CTRL+F, introduceți numele, urmat de Enter;

 

-       - Pentru fiecare interval de medii, listele sunt concepute în ordinea descrescătoare a mediilor (cazul studenți integraliști sau studenți admiși în anul universitar 2019/2020) sau în ordinea crescătoare a numărului de restanțe (cazul studenților restanțieri) ;

 

-       - Eventualele lămuriri/explicații/clarificări vor fi oferite în intervalul 19.09.2019 – 21.09.2019, între orele 8:30 – 14:00, în sala CD 008;

 

-      -  Neprezentarea studentului sau împuternicitului notarial al acestuia, în intervalul orar și data atribuită, conduce la anularea repartiției. Cazarea studenților aflați în această situație se va efectua pe locurile rămase vacante!

Documente si Taxe

A. Documente necesare pentru cazare

 1. Repartiţia - se ridică din sala CD 008;
 2. Contractul de închiriere - se ridică din sala CD 008;
 3. Cererea pentru viza de flotant - se completează de solicitant în sala CD 008;
 4. Cartea de identitate în original şi copie/ împuternicirea notarială. (daca este cazul)
 5. Documente doveditoare pentru acordarea gratuității. (daca este cazul)

 B. Taxe:

 • 200 lei * reprezentand chiria pentru luna Octombrie 2019
 • Dupa finalizarea procesului de redistribuire locurile neocupate vor putea fi puse la dispozitie si altor categorii de studenti din UPB (repetenti, studenti cu taxa) cat si studentilor altor Universitati din Bucuresti la tariful de 400lei/locul/luna, achitati anticipat pentru fiecare 3 luni, adica in transe de cate 1200lei/locul/3 luni. (Anunt cazari)

 

 IMPORTANT!*

Studenții care se încadrează într-o categorie care beneficiază de gratuitate la plata a taxei de cazare conform prevederilor legale (copii de cadre didactice, bursieri ai statului roman, orfani de ambii părinți, studenți cu handicap grav şi sever etc.) vor prezenta, LA PRIMIREA REPARTIȚIEI, următoarele documente, care vor fi păstrate de comisie, la Comisia de cazare a Facultății, după caz,:

ü  copia simplă a certificatului de naștere solicitant/ă şi a unei adeverințe, în original, eliberată/vizată de Inspectoratul Școlar/UniversitateCAZUL: studenții copiii personalului didactic și didactic auxiliar aflat în activitate (în conformitate cu legea 1/2011, funcțiile didactice auxiliare sunt cele de: a)bibliotecar, documentarist, redactor; b)informatician; c)laborant; d)tehnician; e)pedagog școlar; f)instructor de educație extrașcolară; g) asistent social; h)corepetitor; i)mediator școlar; j)secretar; k)administrator financiar/contabil; l)instructor-animator; m)administrator de patrimoniu);

ü  copia simplă a certificatului de naștere solicitant/ă şi copiile simple a certificatelor de deces ale ambilor părinți/certificatul de deces al parintelui decedat CAZUL: studenți orfani de unul sau ambii părinți;

ü  Adeverință originală eliberată de centrul de plasament din care provine studentul solicitant – CAZUL: studenți proveniți dintr-un centru de plasament;

ü  Documente prin care solicitantul dovedește faptul ca este bursier al statului romanCAZUL: studenți străini bursieri ai statului român;


ü  Copia simplă a certificatului naștere solicitant/ă, copia simplă şi originalul certificatului doveditor care atesta faptul că cel puţin unul dintre părinţi are calitatea de erou-martir al Revoluției Romane din 1989CAZUL: studenți copiii eroilor-martiri ai Revoluției Romane din decembrie 1989;

ü  Certificat/adeverință în original/originală şi copiile simple ale acestora, prin  care se ateste încadrarea în grad şi tip de handicap conform Legii nr. 448/2006 republicată 2008, art.16 alin.(8), Monitorul Oficial, Partea I, nr. 1 din 03/01/2008 – CAZUL: studenții cu handicap grav şi accentuat.

 

 

OBS: NEPREZENTAREA DOCUMENTELOR NECESARE ACORDĂRII GRATUITĂȚII/REDUCERII ÎN MOMENTUL RIDICĂRII REPARTIȚIEI, CONDUCE LA ACHITAREA INTEGRALĂ A TAXEI DE CAZARE !!!!! 

Documente necesare pentru cazare
-       Repartiţia;
-       Contractul de închiriere;
-       Cererea pentru viza de flotant;
-       Cartea de identitate în original şi copie;
-       Un timbru fiscal de 4lei.

Program repartizari

 

Studenții care nu au primit un loc în căminele Facultății IMST sau nu au ridicat repartizarea în intervalul prestabilit sunt așteptați,  MIERCURI (5.10.2016) orele 9:00-11:00, JOI (6.10.2016) orele 9:00-11:00 sau VINERI (7.10.2016) orele 9:00 – 9:30, la DECANAT în vederea depunerii unei cereri de solicitare loc vacant cămin.

La analiza cererilor pentru locurile rămase disponibile în cămin se vor respecta aceleași reguli aplicate și în perioada 29.09.2016-1.10.2016

 

Doctoranzii Facultatii de INGINERIA și MANAGEMENTUL SISTEMELOR TEHNOLOGICE care doresc să locuiască, în anul universitar 2016/2017, în camin, trebuie să completeze o cerere de precazare pe data de 28.09.2016 (între orele 9:30 – 15:30 ) sau pe 29.09.2016 (15:00 – 18:00), în sala CD008.

Cererile depuse vor fi aprobate in limita locurilor disponibile!

 

Zilele în care se efectuează repartizarea pentru cazare:

 • Joi, 29.09.2016 / ora 9,00: studenţii integralişti din anii II-IV-licenţă şi anul II masterat;
 • Vineri, 30.09.2016 / ora 8,00: studenţii admişi la Facultatea I.M.S.T. în anul I licenta si masterat;
 • Sâmbătă, 01.10.2016 / ora 9,00:studenţii Facultăţii I.M.S.T. cu restanţe (în limita locurilor disponibile: n-1, n-2 etc.)

Joi, 29.09.2016

 

Anul de studii

Media generala

Intre orele

II LICENTA

III LICENTA

IV LICENTA

II MASTERAT

10  MG  9.00

900 - 1000

9.00 > MG  8.50

1000 - 1100

8.50 > MG  8.00

1100 – 1230

8.00 > MG  7.50

1230 – 1330

7.50 > MG  5.00

1330

 

Vineri, 30.09.2016

 

Anul de studii

Media generala

Intre orele

I LICENTA

I MASTERAT

10  MG  9.50

800 - 900

9.50 > MG  9.00

900 - 1000

9.00 > MG  8.50

1000 - 1100

8.50 > MG  8.00

1100 - 1300

8.00> MG  7.50

1300 - 1400

7.50 > MG  7.00

1400 - 1500

7.00 > MG  5.00

1500 -

 

Sambata, 1.10.2016

 

Anul de studii

Ora

N-1

N-2

>N-2

II LICENTA

III LICENTA

IV LICENTA

II MASTERAT

900

1030

1130


Punctele de incasare a regiei de camin vor fi stabilite si afisate in ziua cazarii.

REPARTIZAREA STUDENTILOR IN CAMIN SE VA FACE DOAR IN INTERVALUL ORAR STABILIT PENTRU FIECARE CATEGORIE!

 

Etape cazare

 • Repartiţia de cazare se va ridica din sala CD 008PERSONAL în baza C.I. sau în baza unei împuterniciri notariale;
 • Plata taxei de cazare in cuantum de 200 lei*, reprezentand chiria pe luna octombrie, se va efectua la punctele de încasare ce se vor organiza în facultate în sala CD 008;
 • Ridicare documente repartizare
 • Prezentarea cu documentele primite, la administratia caminului unde studenta/studentul a fost repartizata/repartizat.

 

IMPORTANT!*

Studenții care se încadrează într-o categorie care beneficiază de gratuitate la plata a taxei de cazare conform prevederilor legale (copii de cadre didactice, bursieri ai statului roman, orfani de ambii părinți, studenți cu handicap grav şi sever etc.) vor prezenta, LA PRIMIREA REPARTIȚIEI, următoarele documente, care vor fi păstrate de comisie, la Comisia de cazare a Facultății, după caz,:

ü  copia simplă a certificatului de naștere solicitant/ă şi a unei adeverințe, în original, eliberată/vizată de Inspectoratul Școlar/Universitate – CAZULstudenții copiii personalului didactic și didactic auxiliar aflat în activitate (în conformitate cu legea 1/2011, funcțiile didactice auxiliare sunt cele de: a)bibliotecar, documentarist, redactor; b)informatician; c)laborant; d)tehnician; e)pedagog școlar; f)instructor de educație extrașcolară; g) asistent social; h)corepetitor; i)mediator școlar; j)secretar; k)administrator financiar/contabil; l)instructor-animator; m)administrator de patrimoniu);

ü  copia simplă a certificatului de naștere solicitant/ă şi copiile simple a certificatelor de deces ale ambilor părinți/certificatul de deces al parintelui decedat – CAZUL: studenți orfani de unul sau ambii părinți;

ü  Adeverință originală eliberată de centrul de plasament din care provine studentul solicitant – CAZULstudenți proveniți dintr-un centru de plasament;

ü  Documente prin care solicitantul dovedește faptul ca este bursier al statului roman –CAZULstudenți străini bursieri ai statului român;

 

ü  Copia simplă a certificatului naștere solicitant/ă, copia simplă şi originalul certificatului doveditor care atesta faptul că cel puţin unul dintre părinţi are calitatea de erou-martir al Revoluției Romane din 1989 – CAZULstudenți copiii eroilor-martiri ai Revoluției Romane din decembrie 1989;

ü  Certificat/adeverință în original/originală şi copiile simple ale acestora, prin  care se ateste încadrarea în grad şi tip de handicap conform Legii nr. 448/2006 republicată 2008, art.16 alin.(8), Monitorul Oficial, Partea I, nr. 1 din 03/01/2008 – CAZULstudenții cu handicap grav şi accentuat.

 

 

OBS: NEPREZENTAREA DOCUMENTELOR NECESARE ACORDĂRII GRATUITĂȚII/REDUCERII ÎN MOMENTUL RIDICĂRII REPARTIȚIEI, CONDUCE LA ACHITAREA INTEGRALĂ A TAXEI DE CAZARE !!!!! 

Analiza cererilor

Ordinea analizei cererilor la cazarea în căminele IIR

 1. Studenţii admişi la Facultatea IIR în anul I - studii de Licență și Masterat;
 2. Studenţii integralişti din anii II, III, IV și anul II masterat ;
 3. Doctoranzii Şcolii doctorale IIR;
 4. Studenţii Facultăţii IIR care au restanţe: n-1, n-2 etc.