Ordinea analizei cererilor la cazarea în căminele IIR

  1. Studenţii admişi la Facultatea IIR în anul I - studii de Licență și Masterat;
  2. Studenţii integralişti din anii II, III, IV și anul II masterat ;
  3. Doctoranzii Şcolii doctorale IIR;
  4. Studenţii Facultăţii IIR care au restanţe: n-1, n-2 etc.