Misiunea Facultății de Inginerie Industrială și Robotică decurge din misiunea Universităţii POLITEHNICA din Bucureşti.

Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti îşi asumă statutul de universitate de cercetare avansată şi educaţie. Misiunea asumată de Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti este gândită ca „o intersecţie a educaţiei, prin formarea profesională, a cercetării ştiinţifice, prin producerea cunoaşterii şi a inovării, ca principale obiective ale societăţii şi a economiei bazate pe cunoaştere, precum şi în concordanţă cu prevederile înscrise în Strategia Europa 2020”.

În acest context, misiunea Facultăţii IIReste aceea de a servi comunitatea, la nivel local şi naţional – în termeni de excelenţă, prin mijloace specifice: de a crea cunoaştere în domeniile de clasificare integrate intern, de a utiliza cunoaşterea în cercetare, dar şi de a găsi calea pentru a o transmite studenţilor şi de a-i ajuta astfel să beneficieze, în cel mai avantajos mod, de oportunităţile educaţionale alese, cu respectarea reglementărilor in vigoare.