Program repartizări

 

LISTELE ȘI PROGRAMUL REPARTIZĂRILOR VA FI DISPONIBIL ÎNCEPÂND CU DATA DE 16.09.2019

 

-   Listele vor fi concepute în baza informațiilor, existente la data de 14.09.2019, ora 16:00, din platforma studenti.pub.ro, secțiunile „ Situație școlară” și  „ Administrare cazări”;

-        Solicitările  de transfer în alte cămine, pentru  cazuri deosebite bine argumentate (grade de rudenie etc.) vor fi analizate și rezolvate, după data de 24.09.2019;

-  Cererile, pentru eventualele locuri ramase vacante după prima etapa de cazări, se vor depune pe data de 20.09.2019, intre orele 14:30-15:30,  în sala CD 008,  urmând a fi soluționate până în data de 27.09.2019;

-        Repartizarea se va ridica personal sau pe baza unei împuterniciri notariale, doar în intervalul orar alocat ce va fi disponibil începând cu 16.09.2019.

 

 

PROGRAM CAZARI

 

VĂ RUGĂM SĂ RESPECTAȚI PROGRAMUL AFIȘAT! 

 

Joi, 20.09.2018

 

 

 

Anul de studii

Media generala

Intre orele

II LICENTA

III LICENTA

IV LICENTA

II MASTERAT

 

10  MG  9.00

 

 8:00 - 9:30

 

9.00 > MG ≥ 8.50

 

9:30 - 11:00 

 

8.50 > MG ≥ 8.00

 

11:00 - 12:00 

 

8.00 > MG ≥ 7.50

 

12:00 - 13:30 

 

7.50 > MG ≥ 5.00

 

13:30 -  

 

 

 

Vineri 21.09.2018

 

 

 

Anul de studii

Media generala

Intre orele

I LICENTA

I MASTERAT

 

 

 

 

 

 

 

10  MG  9.00

 

 8:00 - 9:00

 

9.00 > MG  8.50

 

 9:00 - 10:00

 

8.50 > MG ≥ 8.00

 

 10:00 - 11:00

 

8.00 > MG ≥ 7.50

 

 11:00 - 12:00

 

7.50 > MG ≥ 5.00

 

12:00 - 13:30 

Doctoranzi

 

13:30 - 14:00 

 

 

 

Sâmbătă, 22.09.2018

 

 

 

Anul de studii

Ora

N-1 

N-2

N-3 - N-5

≥N-6 in limita locurilor ramase vacant

II LICENTA

III LICENTA

IV LICENTA

II MASTERAT

8:00 - 9:30 

9:30 - 10:30 

10:30 - 12:00

12:00 -  

 

 

 

Anul I - Licenta si Masterat

Anul II, III, IV și Masterat II - Integraliști

Anul II, III, IV și Masterat II - Restanțieri

Doctoranzi

10 ≥MG ≥9.00

9.00 >MG ≥8.50

8.50 >MG ≥8.00

8.00>MG ≥7.50

7.50 >MG ≥5.00

Documente

Documente necesare pentru cazare

 1. Repartiţia - se ridică din sala CD 008;
 2. Contractul de închiriere - se ridică din sala CD 008;
 3. Cererea pentru viza de flotant - se completează de solicitant în sala CD 008;
 4. Cartea de identitate în original şi copie/ împuternicirea notarială.
 5. Documente doveditoare pentru acordarea gratuității.

 IMPORTANT:

Studenții care se încadrează într-o categorie care beneficiază de gratuitate/reducere de plata a taxei de cazare conform prevederilor legale (copii de cadre didactice, bursieri ai statului roman, orfani de ambii părinți, studenți cu handicap grav și sever, etc) vor prezenta, LA PRIMIREA REPARTITIEI, următoarele documente in original la Comisia de cazare a Facultății, care vor fi păstrate de comisie:

 • adeverință fiu cadru didactic vizată de Inspectoratul Școlar Județean sau Universitate;
 • certificat de urmaș al eroilor-martiri ai Revoluției din Decembrie1989;
 • adeverință de handicap pentru persoanele în cauză (conform Legii 448/2006,  art.16 alin.(8));
 • adeverința de la centrul de plasament/certificate de deces.
Documente necesare pentru cazare
-       Repartiţia;
-       Contractul de închiriere;
-       Cererea pentru viza de flotant;
-       Cartea de identitate în original şi copie;
-       Un timbru fiscal de 4lei.

Analiza cererilor

Ordinea analizei cererilor la cazarea în căminele IIR

 1. Studenţii integralişti din anii II, III, IV și anul II masterat ;
 2. Studenţii admişi la Facultatea IIR în anul I - studii de Licență și Masterat;
 3. Doctoranzii Şcolii doctorale IIR;
 4. Studenţii Facultăţii IIR care au restanţe: n-1, n-2 etc.

Etape cazare

 • Repartiţia de cazare se va ridica din sala CD 008PERSONAL în baza C.I. sau în baza unei împuterniciri notariale;
 • Plata taxei de cazare (se va afișa ulterior) se va efectua la punctele de încasare ce se vor organiza în facultate în sala CD 008;
 • Completarea contractului de închiriere şi a cererii pentru viza de flotant (sala CD 008);
 • Cazarea în căminul pentru care s-a primit repartiţia.

IMPORTANT:

Studenții care se încadrează într-o categorie care beneficiază de gratuitate/reducere de plata a taxei de cazare (150 lei) conform prevederilor legale (copii de cadre didactice, bursieri ai statului roman, orfani de ambii părinți, studenți cu handicap grav și sever, etc) vor prezenta, LA PRIMIREA REPARTITIEI, următoarele documente in original la Comisia de cazare a Facultății, care vor fi păstrate de comisie:

 • adeverință fiu cadru didactic vizată de Inspectoratul Școlar Județean sau Universitate;
 • certificat de urmaș al eroilor-martiri ai Revoluției din Decembrie1989;
 • adeverință de handicap pentru persoanele în cauză (conform Legii 448/2006,  art.16 alin.(8));
 • adeverința de la centrul de plasament/certificate de deces.

Comisia de cazare

Comisia de cazare a Facultăţii IIR pentru anul universitar 2018-2019

 1. Decan, Prof. univ. dr. ing. Cristian DOICIN;
 2. Prodecan, Conf. dr. ing. Dumitru Titi CICIC;
 3. Preşedinte Asociaţia Studenţilor din I.M.S.T., stud. Roxana Cotîrță;
 4. Președinte cămin P4;
 5. Președinte cămin P18;
 6. Președinte cămin P25;

 

Mai multe articole...

 1. Criterii si reguli de repartizare