În cadrul Sesiunii de Comunicări Științifice Studențești 2024 se vor acorda premii astfel:

(1) Premii Secțiune - 3 premii și 2 mențiuni la nivelul fiecărei secțiuni organizată în facultăți.

(2) Premii Domenii POLITEHNICA București - premii pe domenii la nivelul universității pentru cea mai bună lucrare elaborată de un student sau grup de studenți din ciclul de studii de licență din domeniul respectiv, și cea mai bună lucrare elaborată de un student sau grup de studenți din ciclul de studii de masterat din domeniul respectiv.

(3) Premiul Impact POLITEHNICA București – 1 premiu de impact la nivelul universității, pentru lucrarea cu cel mai mare impact elaborată de un student sau grup de studenți.