Facultatea oferă mai multe tipuri de burse, dintre care amintim:

  • burse de performanță, în cuantum de 1200 lei, acordate studenților din anii II – IV cu media anuala ≥ 9.70 si care acumulează un minim de 30 pct. dintr-o listă de criterii;
  • burse de merit gradul I, în cuantum de 900 lei, acordate studenților din anii II – IV si masterat anul II, care in anul/sesiunea precedent(a) au obținut media ≥9.50;
  • burse de merit gradul II, în cuantum de 700 lei, in ordinea descrescătoare a mediilor, studenților din anul II-IV licență şi I-II masterat, care după sesiunea din iarna sau anual realizează o medie ≥8.00 si studenților din anul I cu o medie ≥8.00;
  • burse de ajutor social, în cuantum de 580 lei, acordate studenților din anii II-IV licenţa, care au o situație financiară dificilă.

Ultima categorie se poate însuma cu oricare dintre cele anterioare.