download

Apa Nova Bucureşti (societate ce face parte din Grupul Veolia) are principal obiect de activitate gestiunea serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare pe teritoriul Municipiului Bucureşti.
Adresa:
Str. Dinu Vintilă nr. 11, sector 2, Clădirea Euro Tower, parter (intrarea din Bd. Lacul Tei)
București, România
Telefon: 
021 207 77 77
Website: 
https://www.apanovabucuresti.ro/

 

Istoria printre picături

1830
Apare pentru prima dată proiectul unui sistem "pentru scurgerea mocirlelor” în București, precum și un plan de alimentare cu apă potabilă, semnat de inginerul francez Charlier

1880
Consiliul Municipal hotărăşte să aducă apa de la Arcuda (proiectul Bürkli - Ziegler). Este construit un apeduct care transportă apa la rezervorul de 40.000 mc aflat pe dealul Cotroceni.

1882
Încep lucrările pentru stația de captare a apei de la Arcuda – 3 bazine pentru decantarea apei, două filtre prevăzute în dreptul localității Bâcu și un rezervor pe dealul Cotroceni.

1887
Se montează conducta Calea Victoriei, bulevardul Nicolae Bălcescu.

1890
Este terminată uzina de apă de la Grozăvești, modernizată în 1905.
Sunt căutate noi surse de alimentare cu apă a orașului. Elie Radu propune folosirea izvoarelor subterane.

1899 - 1901
Se derulează lucrările de captare a apelor subterane din sud-vestul oraşului, din zona Bragadiru.

1906 - 1908
Este construită staţia de la Ulmi. În Primul Război Mondial, atât reţeaua de distribuţie, cât şi instalaţiile sunt neglijate.

1924 - 1948
Se constituie şi funcţionează Uzinele Comunale Bucureşti (UCB).

1926 -1927
Staţia de la Arcuda este modernizată cu instalaţii de limpezire şi de prefiltrare a apei.

1939
Sunt începute lucrări pentru captarea apei din râul Argeş, în dreptul localităţii Crivina.

1923-1940
Se execută lucrări pentru a asigura alimentarea cu apă potabilă în condiţii mai bune de presiune şi de calitate.

1970
Se inaugurează Uzina Roşu care furnizează zilnic în jur de 300.000 m3 de apă. Capacitatea poate creşte până la 520.000 m3 de apă, dacă este nevoie.

2000
Apa Nova devine concesionarul serviciilor de alimentare cu apă și canalizare al Municipiului București, pentru 25 de ani.

2006
Este finalizată modernizarea Uzinei de la Arcuda. Uzina Crivina începe să producă apă potabilă. Este cea mai nouă şi cea mai modernă uzină din Bucureşti.

2011
Municipiul Bucureşti încredințează în concesiune societăţii Apa Nova Bucureşti caseta colectoare de sub râul Dâmboviţa şi Stația de Epurare Ape uzate Glina

2018
Apa Nova București modernizează fântânile din Piața Unirii și câștigă recordul pentru „Cel mai lung șir de fântâni sincronizate coregrafic din lume”

Nume ale societății de alimentare cu apă potabilă şi canalizare :

1948 - 1955 Întreprinderea de canal-apă-salubritate (ICAS)
1955 - 1990 Întreprinderea de apă-canal Bucureşti din cadrul GIGC (ICAB)
1990 - 2000 Regia Generală de Apă Bucureşti (RGAB)
2000 - S.C. Apa Nova Bucureşti S.A.

Adresa:
Str. Dinu Vintilă nr. 11, sector 2, Clădirea Euro Tower, parter (intrarea din Bd. Lacul Tei)
București, România
Telefon: 
021 207 77 77
Website: 
https://www.apanovabucuresti.ro/