A d m i t e r e  D o c t o r a t  2 0 1 7

Sesiunea a II-a 28 august - 20 septembrie 2017
● 5 - 20 septembrie 2017: înscrierea candidaților (taxa de înscriere este de 200 lei).
● 21 - 22 septembrie 2017: susținerea probei de concurs, afișarea rezultatelor, încheierea contractelor de studii doctorale.

Comisie Admitere Doctorat -septembrie