Licență             

 

              Deschiderea anului universitar 2016-2017, la Facultatea IMST, va avea loc luni, 3 octombrie 2016, la ora 13:00, în sala CD016 (Amfiteatrul Constantin Popovici).

  

 

   Masterat 

 

Departament

Program de studii

Dată / Sală / Oră

TCM

Design industrial şi produse innovative (DIPI)

3.10.2016 / CD 016 / 1800

Ingineria nanostructurilor şi proceselor neconvenţionale (INPN)

Ingineria proiectării şi fabricării produselor (IPFP)

Inginerie avansată asistată de calculator (IAAC)

Calitate în inginerie şi managementul afacerilor (CIMA)

Inginerie economică şi managementul afacerilor (IEMA)

Ingineria şi managementul proiectelor complexe (IMPC)

MSP

Robotică (ROB)

3.10.2016 / CO 004 / 1800

Conception integree des systemes technologiques/Concepţia integrată a sistemelor tehnologice (CIST)

5.10.2016 / CB 022 / 1700

Concepţie şi management în productică (CMP)

6.10.2016 / Mioveni / 1600

Echipamente pentru terapii de recuperare (ETR)

6.10.2016 / CB 021/ 1700

Managementul întreprinderilor industriale virtuale (MIIV)

3.10.2016 / CK 110 / 1700

Logistică industrial (LI)

3.10.2016 / CF 002/ 800

Maşini şi sisteme de producţie (MSP)

4.10.2016 / CE 001/ 1700

Tehnologii şi sisteme poligrafice (TSP)

7.10.2016 / CB 210 / 1600

TMS

Evaluarea calităţii materialelor şi produselor ECMP)

3.10.2016 / CF 105 / 1700

Ingineria calităţii (IC)

3.10.2016 / CB 213/ 1700

Ingineria securităţii şi sănătăţii în muncă (ISSM)

3.10.2016 / CK 111/ 1700

Ingineria şi managementul proceselor de sudare şi control (IMPSC)

3.10.2016 / CB 212/ 1700

RM

Siguranţa şi integritatea structurilor (SIS)

4.10.2016 / CA 012 / 1700

TMR

Modelarea şi simularea sistemelor mecanice mobile (MSSMM)

3.10.2016 / JC 106 / 1800

Consultanţa în proiectarea sistemelor mecanice (CPSM)

Ingineria managerială a sistemelor tehnice (IMST)

FCDSSU

Studii culturale europene (SCE)

 3.10.2016 / CD 016 / 1800

Comunicare managerială (CM)

 3.10.2016 / CD 016 / 1800

Consilierea şi managementul carierei în domeniul profesional şi ethnic (CMCDPT)

 3.10.2016 / CD 016 / 1800