Bursa Tânărului Cercetător – competiție 2016

Pentru susținerea absolvenţilor de liceu promoţiile 2015 şi 2016, cu rezultate excelente, obţinute la olimpiade internaţionale sau în competiţii internaţionale/globale de inovare (premii I, II, III/ medalii de aur, argint, bronz), în ultimii doi ani de liceu, în vederea pregătirii într-o instituţie de învătământ superior din România pentru dezvoltarea unei cariere ştiinţifice a fost lansată competiția 2016 pentru ”Bursa Tânărului Cercetător”, finanțată în cadrul PNCDI III, Subprogramul 1.1 Resurse Umane.

Cuantumul bursei este de 15.000 euro/echivalent lei pentru întreaga durata a bursei (24 luni).

Cererile de acordare a burselor se depun prin intermediul platformei on-line http://uefiscdi-direct.ro, nefiind necesară depunerea și în format tipărit.

Pentru absolvenții de liceu promoția 2015, cererile de acordare a bursei se primesc în perioada 3 - 31 mai 2016. Termenul limită pentru depunerea cererilor de acordare a burselor este 31 mai 2016, ora 16:00.

Pentru absolvenții de liceu promoția 2016, cererile de acordare a bursei se primesc în perioada iulie - august 2016. Termenul limită pentru depunerea cererilor de acordare a burselor este 31 august 2016, ora 16:00.

Pachetul de informații este disponibil la:
http://uefiscdi.gov.ro/articole/4462/Bursa-Tanarului-Cercetator--Competitia-2016.html

Persoana de contact UEFISCDI:
Gabriela Chiric
E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Telefon: 021 30 80 563

Proiecte de mobilitate pentru tineri cercetători din diaspora – competiție 2016

Pentru crearea mediului propice schimburilor de experienţă şi expertiză ce au la bază transferul de aptitudini, competenţe dobândite de tinerii cercetători români aflaţi în diaspora şi cei din ţară, în vederea consolidării cooperării între aceştia, a fost lansata competitia 2016 pentru ”Proiecte de mobilitate pentru tineri cercetători din diaspora”. Acestea sunt finanțate în cadrul PNCDI III, Subprogramul 1.1 – Resurse Umane.

Bugetul alocat acestui subprogram pentru anul 2016 este de maximum 630.000 lei. Durata unui stagiu este de maxim 30 zile.

Cererile de finanțare se depun prin intermediul platformei on-line http://uefiscdi-direct.ro, în regim continuu, până la data de 31 octombrie 2016, ora 16:00.

Pachetul de informații este disponibil la:
http://uefiscdi.gov.ro/articole/4464/Proiecte-de-mobilitate-pentru-tineri-cercetatori-din-diaspora--Competitia-2016.html

Persoana de contact UEFISCDI:
Daniela Mihai
Email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Telefon: 021 30 80 562

Proiecte de mobilitate pentru cercetători cu experiență din diaspora – competiție 2016

Competiția 2016 pentru ”Proiecte de mobilitate pentru cercetători cu experiență din diaspora” vizează capitalizarea expertizei şi experienţei acumulate de cercetători români de prestigiu din diaspora, în manifestări ştiinţifice care facilitează transferul de competenţe, în vederea creării unui spaţiu al dialogului şi al colaborării între cercetătorii români, indiferent de locul unde trăiesc şi lucrează. Competiția este finanțată în cadrul PNCDI III, Subprogramul 1.1 Resurse Umane.

Bugetul alocat acestui subprogram pentru anul 2016 este de maximum 414.000 lei. Durata unei vizite este de maxim o săptămână.

Cererile de finanțare se depun prin intermediul platformei on-line http://uefiscdi-direct.ro, în regim continuu, până la data de 31 octombrie 2016, ora 16:00.

Pachetul de informații este disponibil la:
http://uefiscdi.gov.ro/articole/4463/Proiecte-de-mobilitate-pentru-cercetatori-cu-experienta-din-diaspora--Competitia-2016.html

Persoana de contact UEFISCDI:
Daniela Mihai
Email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Telefon: 021 30 80 562

Transfer de cunoaștere la agentul economic „Bridge Grant” – competiție 2016

A fost lansată prima competiție pentru proiecte de tipul Transfer de cunoaștere la agentul economic „Bridge Grant”. Competiția este organizată în cadrul PNCDI III - Subprogram 2.1. Competitivitate prin cercetare, dezvoltare şi inovare.

Prin acest instrument de finanțare se dorește creșterea performanței și competitivității agenților economici prin utilizarea expertizei existente în universități în vederea asimilării, dezvoltării, îmbunătățirii și optimizării tehnologiilor moderne achiziționate de către agenții economici.

Valoarea maximă a unui proiect este de 460.000 lei de la bugetul de stat.
Proiectele se vor derula pe o perioadă de cel mult 24 luni.

Termenul limită de transmitere a propunerilor de proiecte este 10 iunie 2016, ora 16.00.
Platforma de depunere on-line a propunerilor de proiecte http://uefiscdi-direct.ro va fi disponibilă începând cu data de 10 mai 2016.

Pachetul de informații este disponibil la: http://uefiscdi.gov.ro/articole/4436/Pachet-de-informatii.html

Persoana de contact UEFISCDI:
Nicoleta DUMITRACHE
E-mail:nicoleta.dumitrache@uefiscdi.ro
Telefon: 021/302.38.86

Proiect experimental – demonstrativ – competiție 2016

În cadrul PNCDI III - Subprogram 2.1. Competitivitate prin cercetare, dezvoltare şi inovare – a fost lansată competiția pentru ”Proiect experimental – demonstrativ”.

Scopul instrumentului de finanțare constă în realizarea și testarea modelelor demonstrative (funcţionale, experimentale) pentru produse, tehnologii, metode, sisteme sau servicii noi sau cu îmbunatăţiri semnificative din domenii de specializare inteligentă sau de prioritate publică.

Finanțarea de la bugetul de stat acordată pentru un proiect este de maximum 600.000 lei, cu respectarea schemei de ajutor de stat aprobată în acest sens.
Proiectele se vor derula pe o perioadă de maxim 18 luni.

Termenul limită de transmitere a propunerilor de proiecte este 17 iunie 2016, ora 16.00.

Platforma de depunere on-line a propunerilor de proiecte http://uefiscdi-direct.ro va fi disponibilă începând cu data de 10 mai 2016.

Pachetul de informații este disponibil la:
http://uefiscdi.gov.ro/articole/4443/Proiect-experimental-demonstrativ.html

Persoana de contact UEFISCDI:
Andreea DIMITRIU
E-mail:andreea.dimitriu@uefiscdi.ro
Telefon: 021/302.38.52

Cooperare bilaterală România - Comunitatea Valona - Belgia – competiție 2016

O nouă competiție dedicată consolidării cooperării științifice între România și Belgia (comunitatea Valonă) a fost deschisă. Competiția este organizată în cadrul P3: Cooperare europeană și internațională, Subprogramul 3.1. Bilateral/multilateral, Proiecte de Mobilități

Durata unui proiect este de maxim 24 de luni.

Depunerea propunerilor de proiect se face într-o singură etapă, utilizându-se platforma on-line http://uefiscdi-direct.ro, ce va fi disponibilă începând cu data de 16 mai 2016.

Pachetul de informații este disponibil la:
http://uefiscdi.gov.ro/articole/4483/Pachet-de-informatii--Competitie-cooperare-bilaterala-Romania-Comunitatea-Valona-Belgia.html

Persoana de contact UEFISCDI:
Olivia PUIU
E-mail:Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Telefon: 021 30 80 582

Proiecte de cercetare ERC – like – competiție 2016

Pentru cercetătorii români cu rezultate excelente obținute în cadrul competițiilor organizate de European Research Council (ERC) în anii 2014, 2015 și 2016, în vederea afirmării prestigiului cercetării științifice din România la nivel internațional, a fost lansată competiția 2016 pentru ”Proiecte de cercetare ERC – like”. Proiectele sunt finanțate în cadrul PNCDI III – P4 Cercetare fundamentală și de frontieră.

Bugetul competiției 2016-2018 este de maximum 20.000.000 lei din care în 2016 – 2.000.000 lei

Durata:

  • Maxim 24 de luni pentru Tipul 1 de proiecte
  • Maxim 60 de luni pentru Tipul 2 de proiecte


Cererile de finanțare se depun, prin intermediul platformei on-line http://uefiscdi-direct.ro, nefiind necesară depunerea și în format tipărit.

Termenul limită pentru depunerea cererilor de finanțare pentru competițiile 2014 și 2015 este 31 mai 2016, ora 16:00; pentru competițiile 2016 depunerea se deschide pe măsură ce ERC anunță rezultatele.

Pachetul de informații este disponibil la:
http://uefiscdi.gov.ro/articole/4467/Pachet-de-informatii_Proiecte-de-cercetare-ERC--like.html

Persoana de contact UEFISCDI:
Monica Cruceru
E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Tel: 021 30 80 561