Revista minelor publică articole originale cu privire la diferite aspecte din domeniul minier, cum ar fi: 

 • Exploatări miniere subterane/la zi (tehnologii miniere, stabilitatea lucrărilor miniere subterane, împușcare, aeraj minier ...); 
 • Mecanizare minieră, transport minier; 
 • Mecanica rocilor și ingineria geotehnică; 
 • Geologie; 
 • Topografie minieră; 
 • Hidrogeologie (hidrogeologie a exploatării miniere la zi și subterane ...); 
 • Evaluarea impactului asupra mediului; 
 • Valorificarea deșeurilor miniere; 
 • Extragerea, utilizarea și prelucrarea materiilor prime; 
 • Închiderea minelor și ecologizare; 
 • Sănătate și securitate în muncă; 
 • Planificarea și proiectarea minelor; 
 • Controlul și optimizarea proceselor miniere; 
 • Fiabilitatea, întreținerea și performanța generală a sistemelor miniere; 

Evaluarea și gestionarea riscurilor în minerit și inginerie minerală. 

Vor fi luate în considerare orice lucrări ce tratează alte subiecte legate de minerit și probleme de mediu. 
Pentru ca articolele să fie publicate, este necesar ca acestea să nu fi fost publicate anterior sau să nu fie în curs de verificate/publicate într-o altă revistă, responsabilitatea pentru conținutul lucrărilor aparținând exclusiv autorilor. 
Toate articolele trebuie trimise electronic prin e-mail la  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   
Lucrarea trebuie să fie scrisă în limba engleză și în limba română, în format MS-Word 2003 sau unul mai nou, conform cerințelor de redactare. Pentru aceasta, vă rugăm să utilizați template-ul atașat. 
Toate articolele vor fi recenzate de doi recenzori independenți, titulari la o instituție științifică diferită de cea a autorului/autorilor, fără a exista un conflict de interese între autor/autori și recenzori. 
Recenzarea lucrării se va baza pe un formular de recenzie, care va include observațiile și concluziile evaluatorului cu privire la lucrare. Numele recenzorilor nu vor fi dezvăluite. 
Nu se percep taxe pentru prelucrarea și publicare a articolelor. 
Revista apare trimestrial în lunile martie, iulie, septembrie și decembrie. 
Pentru numărul 2/2021 termenul limită de trimitere a lucrărilor este 01.06.2021.