OUG 4205/6.05.2020 privind modificarea unor prevederi din anexa Ordinului ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 6.102/2016 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea admiterii in ciclurile de studii universitare de licență, de masterat și de doctorat.

 

OUG 4206/6.05.2020 privind luarea unor măsuri în domeniul învățământului superior din România.