Programul „EURO 200” – ajutor financiar in vederea stimularii achizitionarii de calculatoare in anul 2020

Programul „EURO 200” se adresează studenților din cadrul instituțiilor de învățământ superior acreditate din Romania, cu o vârstă de pana la 26 de ani, care provin din familii cu un venit lunar brut de maximum 250 lei pe membru de familie, cf. HG 297/03.05.2018 pentru modificarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr.269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar in vederea achiziționării calculatoarelor, aprobata prin HG nr.1294/2004, publicata in Monitorul Oficial nr.408/14.05.2018.

Programul presupune acordarea unui ajutor de 200 de EURO studenților care îndeplinesc condițiile de mai sus, o singura dată in cadrul unei familii, pentru achiziționarea unui calculator in baza Legii nr. 269/2004. Pentru a primi aceasta sumă, potențialii beneficiari întocmesc o cerere conform modelului prevăzut in Anexa nr. 2 din cadrul Hotărârii Guvernului nr. 1294/2004, pe care o depun la instituția de învățământ la care sunt înmatriculați.

Depunerea cererilor se va face pana la data de 17.04.2020.

Pentru mai multe detalii, va rugam sa studiați documentele de mai jos:

  • Legea nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar in vederea stimularii achizitionarii de calculatoare: 
    Lege 269 - 2004.pdf
  • Hotararea Guvernului nr. 297/03.05.2018 pentru Normele metodologice pentru aplicarea Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar in vederea stimularii achizitionarii de calculatoare: HG 297 - 2018 modif norme aplicare.pdf

 

Cererile si documentele doveditoare in vederea stabilirii eligibilității solicitanților pot fi transmise prin curier, la adresa:

Universitatea POLITEHNICA din București

Facultatea de Inginerie Industrială și Robotică

Splaiul Independentei 313, Sector 6, 

București 060042

sau scanate, prin e-mail, la adresa This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.