PLANIFICARE EXAMENE – STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ SI DE MASTERAT


SESIUNEA MAI - IUNIE 2019

 

 

Șefii de grupă trebuie să transmită la secretariat planificarea examenelor din sesiunea de vară (25 mai – 14 iunie 2019), până cel târziu luni, 6 mai 2019.


Se va ține seama de următoarele:

• Programarea verificărilor finale de tip Examen se aprobă de catre Decanatul facultății, la propunerea studenților si cu avizul prealabil al titularului de disciplină;
• Planificarea se întocmește pentru fiecare grupă separat și se afișează cu cel puțin 7 zile înaintea începerii sesiunii.Examenele încep, în mod implicit, la ora 8:00, dacă nu se specifică altfel pe fişa de planificare a examenelor;
• Nu se pot programa, în aceeaşi zi şi la aceeaşi disciplină, mai mult de doua grupe, la examenele scrise, respectiv o grupă, la examenele orale;
• Intre două verificări finale succesive trebuie să se prevadă un interval de cel puţin două zile.