PLANIFICARE EXAMENE – STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA SI DE MASTERAT

SESIUNEA IANUARIE - FEBRUARIE 2018

Sefii de grupa trebuie sa transmita la secretariat planificarea examenelor din sesiunea de iarna: 20 ianuarie – 09 februarie 2017, pâna cel târziu vineri, 15 decembrie 2017.

Examenele încep, în mod implicit, la ora 8:00, daca nu se specifica altfel pe fisa de planificare a examenelor.

•    Programarea verificarilor finale de tip Examen se aproba de catre Decanatul facultatii, la propunerea studentilor si cu avizul  prealabil al titularului de disciplina.
•    Programarea se întocmeste pentru fiecare grupa separat si se afiseaza cu cel putin 7 zile înaintea începerii sesiunii.
•    Nu se pot programa, în aceeasi zi si la aceeasi disciplina, mai mult de doua grupe, la examenele scrise, respectiv o grupa, la examenele orale.
•    Intre doua verificari finale succesive trebuie sa se prevada un interval de cel putin doua zile.