Modul Psiho-Pedagogic

Departamentul de Formare pentru Cariera Didactică şi Ştiinţe Socio-Umane, din cadrul Universităţii Politehnica din Bucureşti organizează, începând cu anul universitar 2017-2018, Nivelul I al Programului de formare psihopedagogică în vederea certificării competențelor pentru profesia didactică, desfășurat pe parcursul primilor trei ani de studiu (anii I – III). Programul presupune parcurgerea în fiecare semestru a câte unei discipline de specialitate psihopedagogică, precum şi efectuarea unui stagiu de practică pedagogică în anul III.

Finalizarea programului de formare psihopedagogică, pe baza acumulării unui minimum de 30 de credite transferabile din promovarea disciplinelor de specialitate, acordă absolvenţilor de studii universitare de licenţă dreptul să ocupe posturi didactice în învăţământul gimnazial.
 
Pentru modulul Psiho-Pedagogic Licenta gasiti mai multe informatii aici.
 
Pentru modulul Psiho-Pedagogic Masterat gasiti mai multe informatii aici.