Acordarea burselor pentru absolvenţii care au finalizat studiile universitare de licenţă şi master pe perioada vacanţelor de vară reprezintă o încălcare a prevederilor legale, deoarece aceştia nu mai au statutul de student, foarte mulţi dintre absolvenţi fiind deja integraţi pe piaţa forţei de muncă, precizează Ministerul Educaţiei Naţionale, după ce în spaţiul public au apărut informaţii conform cărora studenţii din anii terminali nu primesc bursele în perioada de vară.

Ministerul Educaţiei Naţionale subliniază că, în conformitate cu prevederile art. 142 alin. (7) din Legea educaţiei naţionale 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, “persoana admisă la un program de studii universitare de licenţă, master sau doctorat are calitatea de student, respectiv student-doctorand, pe întreaga perioadă a prezenţei sale în cadrul programului respectiv, de la înmatriculare şi până la susţinerea examenului de finalizare a studiilor sau exmatriculare, mai puţin pe perioadele de întrerupere a studiilor”. sursa EduManager