Găsiți aici Hotararea Senatului UPB privind planificarea Concediului legal de odihnă al cadrelor didactice titulare în UPB, în anul universitar 2016-2017.