Conforma HOTĂRÂRII Nr. 403/2017 din 31 mai 2017, toți absolvenții de liceu care au obținut cel puțin

odată pe perioada celor 4 ani de liceu LOCURILE 1, 2 și 3 la olimpiadele naționale și internaționale de

științe sunt eligibili pentru acordarea "Grantul pentru tineri cercetători REGELE CAROL I"