Versiunea actuala acordurilor de grant Orizont 2020 califica remuneratia suplimentara ca parte a costurilor de personal care depasesc valoarea cu care cercetatorul ar fi remunerat pentru timpul lucrat in proiecte finantate prin programe nationale.

 

Aceste dispoziții sunt acum explicate in acordul de finantare Orizont 2020 adnotat aprobat (versiunea 4.0). In esenta, remuneratia de baza utilizata pentru calcularea ratelor orare eligibile corespunde salariului real al persoanei pana la nivelul remuneratiei pe care beneficiarul o plateste pentru a lucra in proiecte nationale.

 

Acest nivel de remuneratie este cel stabilit in legislatia nationala pentru munca in tara  sau cel stabilit in normele interne ale beneficiarilor pentru o astfel de activitate, cu conditia ca aceasta sa fi fost efectiv platita cel puțin o data de catre beneficiar.

 

Explicatii si exemple despre acest subiect sunt prezentate in acordul de finantare Orizont 2020 adnotat aprobat (versiunea 4.0), in special la paginile 58-62.

 

Gasiti aici rezolutia CE care reglementeaza cele anterior mentionate.

 

Informatia este disponibila si pe site-ul MCI, la adresa: http://www.research.gov.ro/ro/articol/4592/programe-europene-programul-cadru-orizont-2020-clasificarea-schemei-salariale-din-romania-in-cadrul-programului-orizont-2020-rezolu-ie-ce sau http://www.research.gov.ro/ro/articol/3867/programe-interna-ionale-orizont-2020-aspecte-legale-i-financiare.