erasmus

CONCURS DE SELECŢIE

a studenţilor ERASMUS pentru anul 2018/2019

Vineri 16 martie, ora 14:00, sala DECANAT 

 

Pentru înscriere la concurs, candidaţii vor depune la secretariatul Facultăţii IMST, până cel mai târziu joi15 martie 2018, ora 16, Dosarul de candidat la statutul de Student ERASMUS :

  1. Cerere, în care se menţionează numele, data şi locul naşterii, serie / nr.CI, programul de studii, specializarea, anul de studii, tipul de mobilitate (studiu şi/sau plasament) ;
  2. Atestat de cunoaştere a unei limbi de circulaţie internaţională sau a limbii oficiale din ţara gazdă, eliberat de către o instituţie abilitată (copie) ; Catedra de limbi moderne din UPB organizează testarea competențelor lingvistice ;
  3. Curriculum Vitae (format Europass) ;
  4. Scrisoare de motivaţie ;
  5. Copie CI ;
  6. Prezentarea activităţii profesional – ştiinţifice / participare, premii, diplome sau alte rezultate relevante la manifestări ştiinţifice, proiecte, concursuri, olimpiade etc. inclusiv din perioada studiilor liceale, de nivel local / UPB, naţional / internaţional, cu documente justificative (in copie).

Se pot înscrie la concurs studenţii integralişti, cu competenţe lingvistice relevante demonstrate prin atestatul de competențe lingvistice și probate la interviul de selecție.

Testarea lingvistică organizată de Catedra de limbi moderne este planificată, după cum urmează :

Limba străină

Engleză

Franceză

Germană

Spaniolă

Data

Sala

9 martie

AN 024

7 martie

BN 029

9 martie

BN 026

7 martie

 

Cu titlu orientativ, testarea la limba engleză va avea loc în intervalul orar 16-17.

Studenții doritori să participe la testarea lingvistică sunt solicitați să notifice intenția prin email la adresa  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  cel mai târziu luni 5 martie ora 12. 

 

 

Lista universităţilor gazdă disponibile.

Opiniile altor studenţi Erasmus