Premise

6 CENTRE DE CERCETARE

 • CTANM/ Centrul de Tehnologii Avansate Pentru Materiale Noi
 • OPTIMUM/ Centrul Naţional de Cercetare a Performanţelor Sistemelor Tehnologice,
 • PREMINV/ Centrul de Pregătire în Managementul şi Ingineria Întreprinderilor Virtuale,
 • CAMIS/ Centrul de cercetare, consulting şi Asistenţă tehnică în Ingineria Materialelor şi Sudare,
 • CCMA/ Centrul de Cercetări de Mecanică Aplicată,
 • ICIP/ International Centre of Integrative Projects ‐ definit într‐un parteneriat public‐privat.

ȘCOALA DOCTORALĂ – IIR

 1. Stabilirea temelor de cercetare de doctorat inainte de admitere (septembrie)
 2. Stabilirea laboratoarelor de cercetare din IIR (se permite accesul pe baza unei proceduri)
 3. Accesul (internet/intranet) la informatiile legate de echipamentele de cercetare, caracteristicile acestora, programarea efectuării cercetării experimentale.
 4. Programarea de cursuri speciale in cadrul Școlii de Studii Avansate (ptr. doctoranzi)
 5. Stabilirea de contracte de colaborare de tip parteneriat de cercetare cu mediul industrial

Acțiunea 1 - Definirea unor laboratoare de cercetare performante

 1. Echipa de cercetare
 2. Directiile de cercetare
 3. Aparatura de cercetare si programe software
 4. Parteneri industriali
 5. Procedura de acces in laborator
 6. Persoana de contact
 7. Adresa si localizarea

Acțiunea 2 - Centrul de proiecte si programe de cercetare

 1. Definirea (amenajarea) unui spatiu cu această destinație
 2. Echipare minimală cu logistica necesară
 3. Formarea echipelor de proiect
 4. Conceperea formularelor/anexelor pentru propunerile de proiecte
 5. Discuții cu partenerii industriali
 6. Persoana de contact
 7. Adresa si localizarea

Acțiunea 3 - Conectarea cu rețelele de cercetare in mediul real/virtual

Exemplu:

 • University Industry Innovation Network
 • UIIN is a resource and networking platform fostering the exchange of knowledge and information between universities and industry.
 • TechAdvance™ Technology Assessment Workshop (17.09.2012 în Amsterdam)

Acțiunea 4 - Sesiuni stiințifice organizate de facultate

 1. Sesiunea Știintifică Studențească (în luna mai și temele de cercetare listate la 01 noiembrie)
 2. Școala de vara
 3. Workshop Știintific cu participarea firmelor (octombrie)

Acțiunea 5 - Intărirea legăturii cu mediul economic

Relatie stransă cu Centrul de legătură cu mediul socio‐economic (CLEMSE), înfiinţat prin decizie a Senatului UPB, care are rolul de legătură între facultățile universității, pe de‐o parte, şi actorii din mediul socio‐economic, pe de altă parte.

Acțiunea 6 - Promovarea spiritului antreprenorial în cercetare

Susţinerea cu precădere a activităților de cercetare care au în vedere produse şi servicii inovatoare, care oferă oportunități de afaceri, inclusiv prin crearea de firme ”spin‐off” / ”start‐up”, după modelul universităţilor de prestigiu.

Acțiunea 7 - Iniţierea şi susţinerea unui sistem intern de stimulare financiară a cercetării

 1. Promovarea rezultatelor ştiinţifice remarcabile ‐ brevete naționale şi internaționale aplicate şi valorizate industrial
 2. Repartizarea către facultate a cotei părți din regiile granturilor
 3. Îndrumarea studenților și includerea lor în echipe mai largi care să lucreze sub îndrumarea unui cercetător experimentat la teme de interes major şi susţinerea financiară a acestora