Plan managerial

Orice demers managerial, fie el declarativ, orientativ şi/sau aplicativ, nu se poate substitui legislatiei în vigoare sau Cartei universitare a UPB.

Ca parte integrantă a Universităţii POLITEHNICA din Bucureşti, Facultatea de Inginerie Industrială și Robotică este loială principiilor şi valorilor consacrate în documentele strategice ale acesteia, Programul managerial 2016-2020 fiind unul dintre acestea.

Astfel, în concordanţă cu principiile de conducere practicate şi asumate de universitate, dar şi cu specificul facultăţii şi al structurii acesteia, la nivelul facultăţii IIR vor fi promovate şi susţinute următoarele principii:

 

a) libertatea şi autonomia academică, militându-se pentru întărirea autonomiei manageriale şi financiare a departamentelor şi centrelor din structura facultăţii;

 

b) principiul ”uşi deschise”, prin acceptarea dialogului la orice nivel, fără nicio restricţie, cu orice membru sau reprezentant al comunităţii facultăţii ca întreg sau ca parte, prin sensibilitate la problemele membrilor comunităţii;

 

c) conducere participativă, coerenţă şi profesionalism prin implicarea actorilor importanţi, cu reprezentativitate pentru un anumit domeniu, în luarea deciziilor;

 

d) creativitate şi flexibilitate, realism şi dinamism în procesul de conducere, prin adoptarea celor mai eficiente şi novatoare soluţii şi prin acceptarea delegării unor atribuţii asociate în mod normal conducerii facultăţii pentru activităţi specifice;

 

e) transparenţă totală a actului managerial, prin crearea unui avizier electronic pe site-ul facultăţii şi prin iniţierea de buletine informative în format electronic, cu descrieri ale evenimentelor în curs de derulare sau planificate, decizii ale conducerii facultăţii, anunţuri către cadre didactice sau studenţi transmise periodic către toţi membrii comunităţii, dar şi prin alte metode moderne;

 

f) încredere în oameni, comportament etic şi echitabil în raport cu toţi membrii comunităţii facultăţii şi univesităţii, soluţionarea problemelor fiecărui membru al acesteia, indiferent de importanţa aparentă a subiectului adus în prim-plan, onestitate şi loialitate faţă de membrii comunităţii facultăţii;

 

g) asumarea răspunderii pentru demersul managerial, prin prezentarea periodică a unor rapoarte şi dări de seamă, cu argumentarea motivării deciziilor luate (v. Anexa 2 – Indicatori de performanţă);

 

h) eficienţă financiară, cu respectarea principiilor financiare sănătoase în luarea deciziilor care implică modificări de cash-flow în trezoreria facultăţii.

Programul managerial 2012-2016

About us

The Faculty of Industrial Engineering and Robotics is the third university by number of students, out of the 15 faculties of the University POLITEHNICA of Bucharest.

Faculty I.E.R. coordinates Bologna curricula on three levels, as follows:

L1. UNDERGRADUATE STUDIES with 9 undergraduate programs studies accredited in three scientific domains, as follows:

UD1. Industrial Engineering with 8 programs of study:
1. Industrial engineering (in English language);
2. Manufacturing Engineering;
3. Machine Tools and Production Systems;
4. Industrial Logistics;
5. Welding;
6. Engineering and Quality Management;
7. Nanotechnology and Unconventional Systems;
8. Engineering and Industrial Safety;

D2. Engineering and Management, with a program of study:
Industrial Economics Engineering

D3. Mechatronics and Robotics, with a program of study:
Robotics.

L2. MASTER STUDIES with 23 study programs accredited in 6 scientific domains:

MD1. Industrial Engineering, with14 programs:
1. Quality engineering;
2. Safety and health in work engineering;
3. Integrated concept of technological systems (in French);
4. Design and management in manufacturing;
5. Industrial design and innovative products;
6. Equipments for  recovery therapies;
7. Materials and products quality evaluation;
8. Nanostructures and unconventional processes engineering;
9. Design and manufacturing products engineering;
10. Engineering and management of control and welding processes;
11. Advanced Computer Aided Engineering;
12. Management of virtual industrial enterprises;
13. Machines and production systems;
14. Modeling and simulation of mobile mechanical systems;

MD2. Engineering and Management with 5 programs:
1. Economic engineering and business management;
2. Quality in engineering and in business management;
3. Consultancy in mechanical systems design;
4. Engineering and management of complex projects;
5. Innovation and integrative technology (in English, with extra charge);

MD3. Mechanical Engineering with one program:
1. Safety and structural integrity.

MD4. Mechatronics and Robotics with one program:
1. Robotics.

MD5. International Relations and European Studies, with one program:
1. European Cultural Studies.

MD6. Education sciences, with one program:
1. Counseling and career management in vocational and technical domain.

I.E.R. faculty community is made up of all permanent professors and consultant/ emeritus professors, students, research staff, technical and administrative staff performing teaching, research & development and / or administrative technical activities.

I.E.R. Faculty includes today 5 departments:
D1. Production Machines and Systems;
D2. Strength of Materials
D3. Manufacturing Engineering;
D4. Materials Technology and Welding;
D5. Theory of Mechanisms and Robotics and
as well as the Doctoral School of I.E.R. Faculty.

Also in I.E.R. Faculty operate 6 research centers:
RC1. CTANM - Center for Advanced Technologies New Materials - one of the four centers of excellence VET in Romania, according to Leonardo da Vinci National Agency evaluation;
RC2. OPTIMUM - National Center for Research of Technological Systems performances;
RC3. PREMINV - Training Center in Management and Engineering of Virtual Enterprises;
RC4. CAMIS - Research center, consulting and technical assistance in Materials Engineering and Welding;
RC5. CCMA - Applied Mechanics research center;
RC6. ICIPE -  International Centre of Integrative Projects.
Also, I.E.R. faculty sponsors three training centers:
TC1. CPAC-CA - Center for the Improvement in Quality Assurance and Certification Auditors;
TC2. CECA - Center for Training and ECDL CAD Testing;
TC3. CEPECA - Center for Promoting of lifelong learning.

The I.E.R. Faculty 3103 students are enrolled in the bachelor and master studies and 298 PhD students in internship.

Board

 

 

 

Audiences:

Dean:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Coordinates the activities at faculty level

Monday, Wednesday, Thursday 12:00 – 14:00 

Vice-dean:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

International affairs and human resources, educational programmes from EU funds and study programmes in foreign languages

 Thursday 14-16 & Friday 12-14

Vice-dean:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Scientific research and patrimony

 

Vice-dean: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Master study programmes and internships

 

Vice-dean: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Bachelor study programmes, quality assurance and continuous training

 

Vice-dean: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Responsible for social activities, tutoring and the faculty visual identity

 

Vice-dean: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Connection with industrial environment, computerization, schedules
Doctoral School Manager: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Coordinator of Doctoral School in IMST Faculty This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

IMST faculty Council

 

 

 

Mission

The mission of the IER Faculty arises from the mission of the POLITEHNICA University of Bucharest.

POLITEHNICA University of Bucharest assumes the statute of the advanced research and educational university. The mission of the POLITEHNICA University of Bucharest has been thought over as a blend of education, research and innovation, which represents a key towards a knowledge-based society and economy, in compliance with the provisions of the 2020 European Strategy.
In this context, the IER Faculty mission is to serve the community at local and national level - in terms of excellence, through specific means: to create knowledge in the areas of national integrated classification, to use the knowledge in research, but also to find the way to transfer it to the students and to help them benefit in the best way, from the chosen educational opportunities, in respect with the regulations in force.

Vision

We all live under the same sky,
but we don’t all have the same horizon ...

The vision regarding the development of the Engineering and Management of Technological Systems Faculty leads to the image of a faculty of integrated education and research. This entity must represent a model of the harmonious blend of knowledge development and applications, a standard of excellence at this university and in the country, a benchmark in the domain for the national and international academic and socio-economic network, a smart interface between the academic community and the socio-economic one, whose graduates pursue a successful career. The  general atmosphere in the faculty must be of harmony and collegiality among all the members of the community – academic staff, researchers, students, administrative personnel. In the same manner the relationship with parents or industrial partners should follow the same rules.

More Articles...

  1. Welcome