Doctoranzi SD IIR 2021


Burse

Burse DAAD

Burse "Eugen Ionescu"

Burse Bruxelles

Burse Franta

Burse Roberto Rocca


Pregatire, sustinere si publicare lucrari stiintifice 

Biblioteci - libraries 

UPB Scrientific Bulletin 

Scientific Conferences 2020 


 Proiecte POCU

Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti demareaza proiectele POCU de burse doctorale si postdoctorale.

Conditii de eligibilitate

Doctoranzi: anul 2 si anul 3 curent (care au cereri de prelungire aprobate incepand cu 01.10.2019) si care au toate obligatiile efectuate pana la acest moment (examene si referate sustinute si promovate), cu domiciliul sau resedinta (viza flotant) in orice zona a Romaniei, cu exceptia Bucuresti-Ilfov.

Postdoctoranzi: titlul de doctor obtinut cu maxim 5 ani anterior datei de inscriere in proiect si cu domiciliul sau resedinta (viza flotant) in orice zona a Romaniei, cu exceptia Bucuresti-Ilfov.

Beneficii

 1. Bursa de doctorand (in valoare neta de 1800 lei/luna, timp de 12 luni, neimpozabila, care se poate cumula cu bursa acordata de MEN), Bursa de postdoctorand (in valoare neta de 2700 lei/luna, timp de 12 luni, neimpozabila);
 2. Finantarea integrala a participarii la 2 conferinte si Finantarea taxelor de publicare a 2 articole in reviste ISI Open Access
  si  Finantare de stagii de scurta durata la universitati din UE;
 3. Cursuri de antreprenoriat desfasurate in UPB;
 4. Stagii de practica la firme.

Calendar estimativ

 1. 25 Iunie-02 Iulie: Anuntarea potentialilor candidati de catre directorii Scolilor Doctorale (SD) prin intermediul conducatorilor de doctorat;
 2. 03 Iulie: Centralizarea de catre SD a cererilor de prelungire ale doctoranzilor din anul 3 si a listelor cu potentiali candidati, doctoranzi si postdoctoranzi, susceptibili de a participa in proiectele de burse. Inaintarea cererilor de prelungire catre CSUD;
 3. 04 Iulie: Aprobarea cererilor de prelungire in Senat;
 4. 05 Iulie-22 Iulie: Eliberarea secretariatelor SD a adeverintelor pentru doctoranzii doritori sa se inscrie in proiecte, care trebuie sa contina minimum urmatoarele lucruri: calitatea de doctorand admis in anul...la studii doctorale, domeniul de doctorat, SD, conducator doctorat, daca sunt realizate toate activitatile la zi din planul de pregatire individuala (examenele si referatele);
 5. 29 Iulie - 25 August: Inscrierea on-line a doctoranzilor doritori sa intre in proiecte (vor incarca adeverinta de la SD si cartea de identitate scanata) si a postdoctoranzilor (vor incarca cartea de identitate scanata, CV si diploma de doctor);
 6. 26 August - 7 Septembrie: desfasurarea concursurilor de selectie (la doctoranzi concurs de dosare cu departajare pe media de admitere la studii doctorale, iar la postdoctoranzi evaluarea prezentarilor .pptx cu tematica ce se doreste abordata).

 Program studii avansate - PPA

Plan de invatamant

Catalog discipline transversale

Catalog discipline de specialitate

Examene de specialitate 


Program Cercetare Stiintifica

Planificare RS

Raport stiintific nr. 1

Rapoarte stiintifice nr. 2-4 

Evaluare RS

RS5 Sustinere preliminara 

Grupuri de cercetare stiintifica

Lucrari stiintifice

Referinte bibliografice si bibliografie

Structuri-cadru si corelatii TD - RS - LS