Regia de cămin se va achita din contul fiecărui student, deschis pe platforma http://studenți.pub.ro, secțiunea plăți sau prin ordin plată cu următoarele detalii la plată - nume si prenume, cămin, luna/lunile pentru care se plătește.

Valoarea regiei de cămin pentru căminele arondate facultății de Inginerie Industrială și Robotică este:

 - Pentru studenții înmatriculați la buget: 275 RON/lună sau 750 RON / 3 luni  pentru plata anticipată pe perioada Octombrie - Decembrie 2022;

- Pentru studenții înmatriculați la taxă: 400 RON/lună (studenții copii de CD și orfani beneficiază de o reducere de 150RON din tariful de cazare)

- Pentru studenții străini CPV 400 RON/lună

Plata se poate efectua în următoarele conturi:

 

Pentru studenții români (cont în lei)

Universitatea Politehnica din Bucuresti CUI 4183199

Banca Comerciala Romana - IBAN RO96RNCB0723000506250268; SWIFT: RNCB RO BU

Banca Romana pt. Dezvoltare - IBAN RO60BRDE410SV94285524100; SWIFT: BRDEROBU

 

Pentru studenții străini (cont în EURO)

Universitatea Politehnica din Bucuresti CUI 4183199

Banca Comerciala Romana, IBAN: RO49RNCB0723000506250338

Banca Romana de Dezvoltare, IBAN: RO32BRDE410SV59022704100