Anul universitar 2016-2017

Universitatea POLITEHNICA din București

Facultatea IMST                                                                                                                                        

Domeniul de licență INGINERIE ȘI MANAGEMENT

Programul de studii de masterat INGINERIE ECONOMICĂ ȘI MANAGEMENTUL AFACERILOR

 

 PLAN DE INVĂȚĂMÂNT ANUL I

SEMESTRUL I

Nr. crt  Disciplină    Ore pe săptămână      PC  Formă de eval. 
Denumire Cod C  S   L   P  SI
     
Discipline obligatorii (O) 
1 Cultură Antreprenorială UPB.06.M1.O.07-01 2 1 1 0 3 4 V
2 Dezvoltarea Produselor 1 UPB.06.M1.O.07-02 2 0 1 0 3 4 E
3 Managementul Capitalului Uman UPB.06.M1.O.07-03 2 0 1 0 3 4 E
4 Managementul Calității UPB.06.M1.O.07-04 2 0 1 0 3 4 E
5 Managementul Vânzărilor și Strategii de Marketing   UPB.06.M1.O.07-05 2 0 1 0 4 4 E
6 Cercetare știintifică 1 / Practică 1 UPB.06.M2.O.07-06 0 0 0 0 12 10 V
Total discipline obligatorii (O)    10 1 5 0 16  30    
16   
 Discipline opționale (A)        
Total discipline opționale (A)  0 0 0 0 0 0
Total discipline obligatorii și opționale (O+A)  10 1 5 0 16 30
 TOTAL ORE PE SĂPTĂMÂNĂ  16      
 Discipline liber alese (L)        
Total discipline liber alese (L)  0 0 0 0 0 0

 

SEMESTRUL II

Nr. crt  Disciplină   Ore pe săptămână     PC  Formă de eval. 
Denumire Cod C  S   L   P  SI
 Discipline obligatorii (O)     
1 Dezvoltarea Produselor 2 UPB.06.M2.O.07-01 2 0 1 0 3 4 E
2 Prognoze și Studii de Fezabilitate UPB.06.M2.O.07-02 2 0 1 0 3 4 V
3 Finanțări Europene și Fonduri Structurale UPB.06.M2.O.07-03 1 0 2 0 3 4 E
4 Managementul Proiectelor de Cercetare-Dezvoltare-Inovare UPB.06.M2.O.07-04 2 0 1 0 3 4 E
5 Proiect Individual și de Grup UPB.06.M2.O.07-05 0 0 0 4 4 4 V
6 Cercetare știintifică 2 / Practică 2 UPB.06.M2.O.07-06 0 0 0 0 12 10 V
Total discipline obligatorii (O)    7 0 5 4 28
30    
16   
 Discipline opționale (A)        
Total discipline opționale (A)  0 0 0 0 0 0
Total discipline obligatorii si optionale (O+A)  10 1 5 0 16 30
 TOTAL ORE PE SĂPTĂMÂNĂ  16      
 Discipline liber alese (L)        
 1 Limbă modernă - Engleză UPB.06.M2.L.07-07  0  2  0  0  2  2 V
2 Limbă modernă - Franceză UPB.06.M2.L.07-08 0 2 0 0 2 2 V
3 Limba modernă - Germană UPB.06.M2.L.07-09 0 2 0 0 2 2 V
Total discipline liber alese (L)  0 6 0 0 6 6

 

 


 PLAN DE INVĂȚĂMÂNT ANUL II

SEMESTRUL I

Nr. crt  Disciplină   Ore pe săptămână     PC  Formă de eval. 
Denumire Cod C  S   L   P  SI
 Discipline obligatorii (O)     
1 Leadership și Coaching UPB.06.M3.O.07-01 1 0 2 0 3 4 E
2 Managementul Afacerilor UPB.06.M3.O.07-02 2 0 0 1 3 4 E
3 Managementul Rețelelor Logistice UPB.06.M3.O.07-03 2 0 0 1 3 4 E
4 Modelarea și Simularea Afacerilor UPB.06.M3.O.07-04 2 0 1 0 3 4 E
5 Proiect Individual și de Grup 2 UPB.06.M3.O.07-05 0 0 0 4 4 4 V
6 Cercetare știintifică 3 / Practică 3 UPB.06.M3.O.07-06 0 0 0 0 12 10 V
Total discipline obligatorii (O)    7 0 3 6 28
30    
16   
 Discipline opționale (A)        
Total discipline opționale (A)  0 0 0 0 0 0
Total discipline obligatorii și opționale (O+A)  7 0 3 6 28 30
 TOTAL ORE PE SĂPTĂMÂNĂ  16      
 Discipline liber alese (L)        
Total discipline liber alese (L)  0 0 0 0 0 0

 

SEMESTRUL II

Nr. crt  Disciplină   Ore pe săptămână     PC  Formă de eval. 
Denumire Cod C  S   L   P  SI
 Discipline obligatorii (O)     
6

Cercetare știintifică 4 (inclusiv definitivare disertație)

UPB.06.M4.O.07-01 0 0 0 0 28 30 V
Total discipline obligatorii (O)    0 0 0 0 28
30    
0  
 Discipline opționale (A)        
Total discipline opționale (A)  0 0 0 0 0 0
Total discipline obligatorii și opționale (O+A)  0 0 0 0 28 30
 TOTAL ORE PE SĂPTĂMÂNĂ  0     
 Discipline liber alese (L)        
Total discipline liber alese (L)  0 0 0 0 0 0
EXAMEN SUSȚINERE DISERTAȚIE
10 E

Decan,                                                                                                            Director de Departament,

             Prof. univ. dr. ing. ec. C. Doicin                                                                                     Prof. univ. dr. ing. T. Savu

RECTOR,

Mihnea Costoiu