Studenti > Cazare camine
 

Criteriile în baza cărora se va face repartizarea şi cazarea în căminele IMST sunt următoarele:

 • îndeplinirea, în anii universitari anteriori, a tuturor obligaţiilor ce au revenit studenţilor căminişti (conform regulamentului de funcţionare a căminului);
 • continuitatea în cameră;
 • rezultatele în activitatea profesională;
 • afinități personale (studenții care doresc sa locuiască în aceeași cameră trebuie să precizeze acest fapt în cererea de cazare depusa on-line).Comisia de cazare a Facultăţii I.M.S.T. pentru anul universitar 2017-2018

 1. Decan, prof. univ. dr. ing. Cristian DOICIN;
 2. Prodecan, Conf. dr. ing. Dumitru Titi CICIC;
 3. Preşedinte Asociaţia Studenţilor din I.M.S.T., stud. Sorin Constantin DIORDUC;
 4. Şef cămin P4, stud. Alexandra BANZEA;
 5. Şef cămin P18, stud. Cristian GEAMBAȘU;
 6. Şef cămin P25, stud. Alexandru GHEORGHE;

 

Ordinea analizei cererilor la cazarea în căminele I.M.S.T.

 1. Studenţii integralişti din anii II, III, IV și anul II masterat ;
 2. Studenţii admişi la Facultatea I.M.S.T. în anul I - studii de Licență și Masterat;
 3. Doctoranzii Şcolii doctorale I.M.S.T.;
 4. Studenţii Facultăţii I.M.S.T. care au restanţe: n-1, n-2 etc.
 • Repartiţia de cazare se va ridica din sala CD 016 – PERSONAL în baza C.I.;
 • Plata taxei de cazare (orientativ: 250 lei - urmăriți site-ul pentru a afla cifra exactă aprobată de către Senatul UPB) se va efectua la punctele de încasare ce se vor organiza în facultate;
 • Completarea contractului de închiriere şi a cererii pentru viza de flotant (sala CD 016);
 • Cazarea în căminul pentru care s-a primit repartiţia.

IMPORTANT:

Studenții care se încadrează într-o categorie care beneficiază de gratuitate/reducere de plata a taxei de cazare conform prevederilor legale (copii de cadre didactice, bursieri ai statului roman, orfani de ambii părinți, studenți cu handicap grav și sever, etc) vor prezenta, LA PRIMIREA REPARTITIEI, următoarele documente in original la Comisia de cazare a Facultății, care vor fi păstrate de comisie:

 • adeverință fiu cadru didactic vizată de Inspectoratul Școlar Județean sau Universitate;
 • certificat de urmaș al eroilor-martiri ai Revoluției din Decembrie1989;
 • adeverință de handicap pentru persoanele în cauză (conform Legii 448/2006,  art.16 alin.(8));
 • adeverința de la centrul de plasament/certificate de deces.

Documente necesare pentru cazare

 1. Repartiţia;
 2. Contractul de închiriere;
 3. Cererea pentru viza de flotant;
 4. Cartea de identitate în original şi copie;
 5. Un timbru fiscal de 5 lei.

 IMPORTANT:

Studenții care se încadrează într-o categorie care beneficiază de gratuitate/reducere de plata a taxei de cazare conform prevederilor legale (copii de cadre didactice, bursieri ai statului roman, orfani de ambii părinți, studenți cu handicap grav și sever, etc) vor prezenta, LA PRIMIREA REPARTITIEI, următoarele documente in original la Comisia de cazare a Facultății, care vor fi păstrate de comisie:

 • adeverință fiu cadru didactic vizată de Inspectoratul Școlar Județean sau Universitate;
 • certificat de urmaș al eroilor-martiri ai Revoluției din Decembrie1989;
 • adeverință de handicap pentru persoanele în cauză (conform Legii 448/2006,  art.16 alin.(8));
 • adeverința de la centrul de plasament/certificate de deces.
Documente necesare pentru cazare
-       Repartiţia;
-       Contractul de închiriere;
-       Cererea pentru viza de flotant;
-       Cartea de identitate în original şi copie;
-       Un timbru fiscal de 4lei.