erasmus

 

CONCURS DE SELECŢIE

 

a studenţilor ERASMUS pentru semestrul al II-lea 2018/2019

 

Vineri 26 octombrie, ora 14:00, sala DECANAT 

 

 

 

Pentru înscriere la concurs, candidaţii vor depune la secretariatul Facultăţii IMST, până cel mai târziu vineri 26 octombrie 2018, ora 12, Dosarul de candidat la statutul de Student ERASMUS :

 

  1. Cerere, în care se menţionează numele, data şi locul naşterii, serie / nr.CI, programul de studii, specializarea, anul de studii, tipul de mobilitate (studiu şi/sau plasament) ;
  2. Atestat de cunoaştere a unei limbi de circulaţie internaţională sau a limbii oficiale din ţara gazdă, eliberat de către o instituţie abilitată (copie) ; Catedra de limbi moderne din UPB organizează testarea competențelor lingvistice ;
  3. Curriculum Vitae (format Europass) ;
  4. Scrisoare de motivaţie ;
  5. Copie CI ;
  6. Prezentarea activităţii profesional – ştiinţifice / participare, premii, diplome sau alte rezultate relevante la manifestări ştiinţifice, proiecte, concursuri, olimpiade etc. inclusiv din perioada studiilor liceale, de nivel local / UPB, naţional / internaţional, cu documente justificative (in copie).

 

Se pot înscrie la concurs studenţii integralişti, cu competenţe lingvistice relevante demonstrate prin atestatul de competențe lingvistice și probate la interviul de selecție. Poate fi luat în considerare atestatul de competențe lingvistice obținut în cadrul examenului de bacalaureat. Studenții cu restanțe la data organizării concursului de selecție pot fi selectați cu zero (0) grant.
Se pot înscrie la concurs studenţi înmatriculaţi în ciclul de studii de licenţă, masterat şi doctorat.

 

 

 

 

 

Lista universităţilor gazdă disponibile.

 

Opiniile altor studenţi Erasmus

 

Regulament UPB privind mobilitatea studenţilor în anul universitar 2018-2019