Cuantumul taxelor de studii 

 

Taxe de studii pentru anul universitar 2019/2020

 

Taxa anuală de studii pentru anul universitar 2019/2020 se plăteste astfel:

    •     semestrul I: până pe 15 octombrie 2019;
    •     semestrul al II-lea: până pe 15 martie 2020.

Taxa pentru repetare de disciplină se plăteste la începutul semestrului în care se reface disciplina.

 

Termenul limită pentru plata taxei de repetarea unei discipline din semestrul I este 31.10.2019 și 15.03.2020 pentru repetarea unei discipline din semestrul al II-lea.

 

Studenţii care nu plătesc taxa de repetare de disciplină la termen nu pot susţine verificări parţiale sau finale la disciplinele pe care le refac.

 

Carduri bancare pentru studenti

 

Plăţile/ decontările efectuate de facultate către studenţi, pentru burse, abonamente RATB, ajutoare sociale, premii etc. se pot

realiza numai prin transfer bancar, într-un cont de card. De aceea, toţi studenţii care sunt în situaţia de a primi o asemenea

sumă trebuie să deţină un card bancar.

Universitatea are convenţii pentru plăţi cu băncile BCR, BRD, ING, Banca Transilvania.

 

Studenţii isi vor introduce in baza de date a secretariatului facultatii https://studenti.pub.ro conturile IBAN, de la bancile

 

 

mentionate anterior, până cel târziu pe 31.10.2019.

Taxe de studii pentru anul universitar 2016/2017

 

1.   Taxa anuală de studii (4000 RON) pentru anul universitar 2016/2017 se plătește până cel târziu la data de 15 octombrie 2016, pentru semestrul I și până cel târziu la data de  15 martie 2017, pentru semestrul al II – lea.

2.   Taxa pentru repetare de disciplină se plătește la începutul semestrului în care se reface disciplina, până cel târziu la data de 31.10.2016, pentru semestrul I și până cel târziu la data de 15.03.2017,  pentru semestrul al II-lea.

3.   Studenţii care nu plătesc la termen taxa de repetare de disciplină nu pot reface disciplina și nu pot susţine verificări parţiale sau finale la respectiva disciplină.